Veel ondernemers leven in grote onzekerheid, nadat het Coronavirus de wereld de greep houdt. De overheid komt ondernemers te hulp met diverse maatregelen. Ben je ondernemer en heb je vragen over de maatregelen en hoe Groene Berg je kan helpen? Neem contact met ons op.


 

Belastinguitstel

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden, door middel van het zenden van een brief naar de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook de Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig.

Groene Berg toetst of de onderneming levensvatbaar is na gebruik van de langere termijn na 3 maanden belastinguitstel en geeft een derdenverklaring af.

Denk je meer dan 3 maanden belastinguitstel nodig te hebben voor het behoud van je onderneming, neem dan contact met ons op.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

Bron: Rijksoverheid